Privaatverblyf en studentelewe

Indien jy nog nie privaatverblyf het nie, is daar heelwat goeie en bekostigbare verblyf rondom die Universiteit.  Daar is verskeie eiendomsagentskappe en ontwikkelaars/eienaars wat spesifiek verblyf aan studente in Potchefstroom verskaf.  Jy kan hulle op hulle onderskeie Facebook-bladsye en webtuistes vind.

pukki-newsroom

Daarmee saam het die Universiteit ook ʼn ooreenkoms met ʼn maatskappy onder die naam Pukki-verblyf wat privaatverblyf aan slegs NWU-studente verhuur en wat die vind van privaatverblyf vir jou kan vergemaklik.  Behalwe die beddens wat hierdie maatskappy self verhuur, tree Pukki-verblyf ook as kanaal op vir sekere eiendoms-/verhuringsagente, ontwikkelaars en privaateienaars.  Pukki-verblyf se webtuiste is www.nwupukkiverblyf.co.za

pukki-verblyf-verhurings-jean-korrek

Studente wat in privaatverblyf tuisgaan vorm net so deel van die studentelewe van die NWU-Puk as studente wat in kampuskoshuise woon.  Studente wat van privaatverblyf gebruik maak kan by die georganiseerde studentelewe inskakel deur by die onderskeie “dorpskoshuise” aan te sluit.  Deur by hierdie “dorpskoshuise” aan te sluit, word jy deel van die sport, kultuur en georganiseerde studentelewe.  Om die waarheid te sê, die meeste van ons studente is so deel van ons unieke studentelewe!  Om aan te sluit by ʼn dorpskoshuis besoek http://nwudorpskoshuise.co.za/

NWU-Pukke
Waar ons GRAADKRY met lekkerkry KLAARKRY!

 

Private accommodation and student life

Good and affordable accommodation is still available around the University for students who still have not secured private accommodation. Numerous real estate agencies and developers/owners in Potchefstroom have accommodation on offer for students. You can find them on their respective Facebook pages and websites.

In addition, the University has an agreement with a company called Pukki-Verblyf that rents out private accommodation to NWU students only – a service that simplifies your search for private accommodation.  Apart from the beds that this company rent out themselves, Pukki-Verblyf also acts as a channel for certain real estate and rental agencies, developers and private owners. Pukki-Verblyf’s website address is www.nwupukkiverblyf.co.za

Students who opt for private accommodation are just as involved in the student life of NWU Puk as the students residing in campus residences. Students with private accommodation can be a part of the organised student life by joining the respective “town residences”. Being part of a “town residence”, you have access to sport, cultural activities and organised student life. Truth be told, most of our students partake in our unique student life in this manner. To join a town residence, visit http://nwudorpskoshuise.co.za/

NWU-Pukke
A degree that matters worldwide!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s