JOOL

In die derde week van R & O gaan jy leer wat die ware betekenis agter jou onbaatsigtige opoffering vir liefdadigheid, beter bekend as JOOL is. JOOL gebeur net een keer ‘n jaar. Dit is enorme ‘n fondsinsamelings geleentheid waar jy vir die eerste keer as ‘n PUK-student kan help terug gee aan die gemeenskap.

Jy gaan ‘n week ervaar waar overalls en gumboots ‘n fashion statement is. Jy gaan blommetjies uit vuil goed sakke leer vou en so bietjie aan ‘n flot bou. Jy gaan ver stap, jy gaan dans en jy gaan baie lag. Jy gaan vuil word, sweis en sweet, maar dis ‘n jolige tyd wat jy verseker nie sommer gou gaan vergeet!

 

RAG

In the third week of the registration and orientation programme, you will learn the true meaning behind Reach out and Give (RAG). RAG takes place only once a year. It is an enormous fund raising opportunity where you can give back to the community for the first time as a PUK student.

You will experience a week where  overalls and gumboots will be seen as a fashion statement. You will learn how to fold flowers from trash bags and you will help to build a float. You will walk, you will dance and you will laugh. You will be dirty, sweaty and dedicated. RAG is a festive time that you will certainly not forget anytime soon.

jool-vlot

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s