KUNS IS HOTTER AS BOTTER!

Hou jy van kuns? En wat van kultuur? Wyn? Ons het dit alles en ’n hele klomp ander goed by die NWU Galery! Ons is trots op die feit dat ons ’n dinamiese en inklusiewe omgewing skep – wat beteken ALMAL is welkom, ongeag van ras, klas of kultuur.

Ons bied meer as 15 uitstallings en geleenthede per jaar aan, en dit wissel van internasionale en nasionale kunstenaars, woordkunstenaars en –digters, tot plaaslike musikante. Ons deure is wawyd oop vir almal – en ons vra dat JY betrokke raak.

Ons maak gebruik van en werk met studente uit alle studievelde en dissiplines; dit hang regtig net van jou af of jy by ons wil aansluit en wat jou spesifieke bydrae kan wees. Fotografie en videografie, ontwerp, skryfkuns, sosiale media, kunsadministrasie, installasie – noem dit en ons het dit. Ons wil die talent in ons gemeenskap ontgin. Ons is immers een van die voorste institusionele kunsgalerye in Suid-Afrika.

Volg die NWU Galery op Facebook, Instagram en Twitter om op hoogte van sake te bly:

https://www.instagram.com/nwugallery/

TEASERS vir 3 video links

Ons Spoken Word Poetry Festival met Lebo Mashile was ’n eerste vir Noordwes-Universiteit. Ons het werkswinkels, open mic-sessies en ’n manjifieke gala-aand aangebied:

Kuns en wyn loop saam soos boude – en by die NWU Galery is albei gratis! Dis ons geskenk aan jou.

Lank lewe die kunste. Lank lewe kultuur. En wyn, natuurlik! Ons Winter Wyn Soirée 2016 was ’n fees:

Vir ons is dit baie belangrik om ’n veilige ruimte te skep vir oop en eerlike gesprekvoering oor onderwerpe wat regtig saakmaak. In onlangse tye het ons die regte van vroue en die LGBTIQ+ gemeenskap bespreek, en die internasionaal erkende kunstenaar Justin Dingwall se uitstalling oor albinisme aangebied (volg die skakel): https://www.youtube.com/watch?v=LTqHMaUvbig

 

ART IS HOT ’N HAPPENING!

Do you like art? What about culture? Wine? We’ve got all that and a lot more at the NWU Gallery!

We pride ourselves in being a vibrant inclusive community – which means EVERYBODY is welcome, regardless of culture, colour or creed.

We host more than 15 exhibitions and events throughout the year, ranging from international and national artists, spoken word poets, to local musicians. Again, our doors are open to all – and we want YOU to get involved.

We employ and work with students from all study fields and disciplines, so it’s really up to you and what you can bring to the table. Photography and videography, design, writing, social media, art administration, installation – you name it, we’ve got it. We’re all for developing talent in our community, whilst being one of the top institutional art galleries in South Africa.

Follow us on Facebook, Instagram and Twitter to stay on top of things:

https://www.instagram.com/nwugallery/

TEASERS vir 3 video links

Our Spoken Word Poetry Festival with Lebo Mashile was a first for the North-West University. We hosted workshops, open mic sessions and a magnificent gala evening:

Art and wine are like birds of a feather, and yes, they flock together. And both are free at the NWU Gallery. It’s our gift to you. Long live culture, long live art. And wine, of course! The Winter Wine

Soirée 2016 was a blast: https://www.youtube.com/watch?v=Ia80a635e1I

It is important to us to create a safe space for open and honest discussion on topics that really matter. Recently we had events on women’s rights, LGBTIQ+ discussions and an exhibition by internationally acclaimed artist Justin Dingwall on albinism (follow the link):

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s