Bingle-Sêr

Is jy musikaal? Het jy goeie spangees? Dan is Bingle-sêr net die geleentheid vir jou. Bingle-sêr is een van die grootste kunste aksies op die PUK, waaraan jy aan die einde van jou eerste jaar kan deelneem. Dit is die eerste aksie wat jy saam jou nuwe sleep koshuis het.

Hierdie unieke aksie bevat 50 mense, wat binne drie weke ‘n paar liedjies en danspassies op die planke moet bring. SR: Kunsteraad voorsien ‘n sentrale tema aan die sleepkoshuise waar elke sleep dan hulle eie storie onder hierdie tema moet uitbeeld.

Bingle-mingle is die eerste amptelike aksie wat gehou word, waar die mans en dames mekaar beter leer ken, voor hulle die produksie aan mekaar begin sit. Party koshuise maak gebruik van hierdie geleentheid om dan ook bingle boeties en sussies aanmekaar toe te ken. Hierdie aksie is bekend daarvoor om lewenslange vriende en koshuis families te skep.

Maar sonder ‘n gehoor, kan geen produksie suksesvol wees nie. Daarom word daar jaarliks twee lokale vir hierdie aksie gereserveer. Jy kan jou vriende en koshuis binne die Totuis saal of Sanlam Ouditorium gaan ondersteun.

Jaar-na-jaar is hierdie aksie ‘n enorme sukses, waar die studente die lokale vol sit en uit volle bors ondersteun. Hierdie jaar, 2016 se wenners was Caput en Wanda.

Bingle-Sêr

Are you musical? Do you have team spirit? Then Bingle-sêr might be the opportunity for you. Bingle-sêr is one of the largest art events on the NWU Puk that you can be a part of, at the end of your first year.  It is the first event that you will be a part of with your new “sleep” hostel.

This unique event contains 50 people that learns a couple of songs and dance routines to bring a small production to life in just three weeks. The ASC: Arts provides a central theme to all the hostels and each hostel pair should then come up with their own story, that fits in with this theme.

Bingle-mingle is the first event and gives the opportunity to both men and women from the different hostels to get to know one another, before they start with the production. Some hostels also use this opportunity to assign bingle brothers and sisters to ono another.  This event is well known to create a very tight relationship between hostel members.

Of course, no production can be successful without an audience, therefore two venues are reserved for this event annually. Your friends and family can support you from either the Totius hall or from the Sanlam Auditorium.

This event is an annual success, with students supporting the production in high spirits. The winners of 2016 was Caput and Wanda.

dsc_0140

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s