WEES GEWAARSKU, JOU EERSTE MONSTER-EKSAMEN IS REEDS IN JANUARIE!

Ontspan, ons trek net jou been! Ons sal nooit so iets aan jou doen nie! Ons verwys na die BROS-eksamen wat alle eerstejaars tydens R&O skryf om hul nuutgevonde kennis oor die NWU-PUK te toets. Wees gerus. Hierdie is geensins ’n riller nie. Inteendeel, jou breinselle gaan skaars registreer dat iets aan die gebeur is. Maar die BROS-eksamen is nietemin belangrik omdat dit ’n voorvereiste is vir studente wat hulle later verkiesbaar wil stel vir leierskapstrukture soos die Akademiese Studente Verenigings (ASV’s), Huiskomitees (HK’s), Uitvoerende Komitees (UK’s) en die Studenteraad (SR). Indien jy strewe na leierskap op kampus, onthou “dit begin alles hier” – met die Bros-eksamen!

 

BEWARE! YOUR FIRST MONSTER EXAM IS ALREADY IN JANUARY!

Relax, we’re just pulling your socks! We’ll never do anything of the kind! We’re referring to the BROS exam that all first-year students are required to write during R&O to test their newly found knowledge of the NWU PUK. So, chill. This is not a thriller. In fact, your brain cells will hardly register that anything is happening at all. But the BROS exam is nevertheless important because it’s a prerequisite for students who are interested to serve in leadership structures such as Academic Student Associations (ASA’s), House Committees (HC’s), Executive Committees (EC’s) and the Student Council (SC). So, if you aspire to leadership on campus, remember “it all starts here” – with the BROS exam!

bros

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s