IS JY ’N LEIER WAT KAN DIEN?

Indien leierskap iets is waarin jy jou graag uitleef en jy stil-stil daarvan droom om oor twee of drie jaar op NWU-PUK se Studenteraad (SR) te dien, moet jy nou reeds weet van die Uitvoerende Komitees (oftewel UK’s) op kampus.

Die Studenteraad bestaan uit 15 lede wat elk ’n spesifieke portefeuljes beklee. Vir elke portefeulje is daar ’n Uitvoerende Komitee (UK) – ’n groep studente wat die hande en voete van die betrokke SR-lid is en vir al die agter-die-skerms grondwerk verantwoordelik is. Studente kan hulself reeds in hul eerstejaar beskikbaar stel om op ’n UK te dien. Let daarop dat jy eers vir ’n volle termyn as UK-lid moet werk voordat jy jouself vir die SR verkiesbaar kan stel.

UK-lede bied hul dienste gratis aan en bewys so hul diensbaarheid aan die kampus. Aangesien elke SR-portefeulje baie spesifiek in sy fokus is, kry UK-lede die geleentheid om waardevolle ervaring op grondvlak in hul belangstellingsveld op te doen.

Kliek op die volgende skakel om toegang te kry tot al die Uitvoerende Komitees (UK’s) op kampus: http://www.nwu.ac.za/af/studentraad-tuis

ARE YOU A LEADER WHO CAN SERVE?

If you find fulfillment in leadership positions and you quietly entertain thoughts of serving on the NWU PUK Student Council (SC) in two or three years’ time, you should take notice of the Executive Committees (EC’s) on campus.

The Student Council consists of 15 members with different functions or portfolios. Each portfolio is assisted by an Executive Committee (EC) – a group of students who are the hands and feet of the SR member and who’s responsible for all the behind-the-scenes ground work. Students can serve on an EC during their first year already. Take note that you are only eligible to stand for the Student Council if you have served on an Executive Committee for a full term.

EC members render their services free of charge as a token of their servitude to the campus. Since every SC portfolio is very specific in its focus, EC members get the opportunity to gain valuable experience on grassroots level in their fields of interest.

Click on the following link to gain access to all the Executive Committees (EC’s) on campus: http://www.nwu.ac.za/student-council-home

bros

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s